page_banner

หลอดเครื่องมือวัด

  • ท่อเครื่องมือวัด(สแตนเลสไร้รอยต่อ)

    ท่อเครื่องมือวัด(สแตนเลสไร้รอยต่อ)

    ท่อไฮดรอลิกและเครื่องมือวัดเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในระบบไฮดรอลิกและเครื่องมือวัดในการปกป้องและเป็นพันธมิตรกับส่วนประกอบ อุปกรณ์ หรือเครื่องมืออื่นๆ เพื่อความปลอดภัยและปราศจากปัญหาของโรงงานน้ำมันและก๊าซ การแปรรูปปิโตรเคมี การผลิตกระแสไฟฟ้า และการใช้งานทางอุตสาหกรรมที่สำคัญอื่นๆส่งผลให้ความต้องการคุณภาพของท่อมีสูงมาก