page_banner

ติดต่อเรา

Huzhou Zhongrui Cleaning Technology Co., Ltd.

ที่อยู่

เลขที่ 99 ถนนเจิ้นซิง เมืองซวงหลินหูโจว เจ้อเจียง จีน

อีเมล

โทรศัพท์

โทร: +86-18930935216
วอทส์แอพ: +86-18916320083

เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา